Game of Thrones: Conquest™ APKs

ได้รับการตรวจสอบเเล้ว: ปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง

มีความปลอดภัย

ดาว์นโหลด APK

เวอร์ชั่น: 2.6.241631

คะแนน
4.2 - ดี
เวอร์ชั่น
2.10.248329
ดาวน์โหลด
219 K
อัปเดทครั้งล่าสุดเมื่อ
11-10-2019
ตั้งอยู่ในประเทศ
เวอร์ชั่น APKs ทั้งหมด
53


Game of Thrones: Conquest™ APKs เวอร์ชั่นก่อนหน้า

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.6.241631
อัพเดทเมื่อ: 26-07-19
ขนาด: 85.21 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: DFDE57E36297BBF5E19B4D0718F1290761C880EC

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.6.241631 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

85.21 MB
26-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.6.241380
อัพเดทเมื่อ: 26-07-19
ขนาด: 85.14 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 12D86966E79B17D41E3A73AB7CB9B17BE6CB1C08

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.6.241380 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

85.14 MB
26-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.5.240916
อัพเดทเมื่อ: 26-07-19
ขนาด: 85.22 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 1F5FC933E8E57123430E8C7C4C309A3484A95FC4

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.5.240916 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

85.22 MB
26-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.5.240292
อัพเดทเมื่อ: 26-07-19
ขนาด: 84.89 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 8076813992BA52137A17F64D0BCBED8FE8E085CF

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.5.240292 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

84.89 MB
26-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.4.239324
อัพเดทเมื่อ: 26-07-19
ขนาด: 85.07 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 70513757EAC84772E2F1FB3D8659BDB6A3E7BFE5

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.4.239324 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

85.07 MB
26-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.4.239078
อัพเดทเมื่อ: 26-07-19
ขนาด: 85.36 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: A4BC4A8150AF7DA5AC890EFC1FC29111764C51C0

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.4.239078 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

85.36 MB
26-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.4.238671
อัพเดทเมื่อ: 26-07-19
ขนาด: 85.35 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 864EE823F2E91AECA7B1BF3FF40916C8010E6A14

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.4.238671 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

85.35 MB
26-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.4.238478
อัพเดทเมื่อ: 26-07-19
ขนาด: 85.28 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: D39954E0D4E820F4CB4578D4F7D61DBB3CEFCD2C

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.4.238478 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

85.28 MB
26-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.4.238159
อัพเดทเมื่อ: 26-07-19
ขนาด: 85.21 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 53CACF1A8EA33224C2265819889CB35B951B7DA2

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.4.238159 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-04-11

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

85.21 MB
26-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.3.237753
อัพเดทเมื่อ: 26-07-19
ขนาด: 88.11 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 08941584F4CB8C8BAF148FA83B4DF751E8DDDD56

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 58 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.3.237753 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-04-04

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

88.11 MB
26-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.2.236003
อัพเดทเมื่อ: 08-03-19
ขนาด: 91.77 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 5EB95B1EFF42C5BD19AC93DDAEF8799B115D5818

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.2.236003 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-03-06

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

91.77 MB
08-03-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.2.234845
อัพเดทเมื่อ: 12-02-19
ขนาด: 100.80 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 25a33bd0e033564a78b3b23fe8b7e272422d3ff3

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.2.234845 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-02-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

100.80 MB
12-02-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.2.234536
อัพเดทเมื่อ: 12-02-19
ขนาด: 100.78 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: d4fa9edf72327836d1ba4822c5c2bbf889d92ec4

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.2.234536 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-02-08

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

100.78 MB
12-02-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.2.234362
อัพเดทเมื่อ: 12-02-19
ขนาด: 100.76 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 593bcd4e7892f7a59e03d2fb011634f89821a23e

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.2.234362 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-02-05

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

100.76 MB
12-02-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.1.233816
อัพเดทเมื่อ: 12-02-19
ขนาด: 100.78 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 0311a2b5dad36185cba9fdca1702265c4630d647

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.1.233816 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-01-27

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

100.78 MB
12-02-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.1.233016
อัพเดทเมื่อ: 12-02-19
ขนาด: 101.68 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 484d7d9bbb0bf6d7173d3991b22c49f67b94035f

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 2.1.233016 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-01-15

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

101.68 MB
12-02-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.12.232025
อัพเดทเมื่อ: 12-02-19
ขนาด: 93.10 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 5d4ecd758ce08f66a9ae0dc07b290cadd16cacf8

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.12.232025 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-12-07

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

93.10 MB
12-02-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.11.231739
อัพเดทเมื่อ: 12-02-19
ขนาด: 92.97 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: e45d45c9ecb0f446a8833faa83654f89d59cac3d

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.11.231739 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-12-06

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

92.97 MB
12-02-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.8.225278
อัพเดทเมื่อ: 14-08-18
ขนาด: 96.65 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 244be4552ec9cf077ef8067154393761cd144d39

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 63 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.8.225278 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-08-05

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

96.65 MB
14-08-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.7.224458
อัพเดทเมื่อ: 14-08-18
ขนาด: 95.23 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 111977b02987c8fb1d58c28eeac362a77ca3caf5

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 62 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.7.224458 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-07-22

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

95.23 MB
14-08-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.7.224073
อัพเดทเมื่อ: 14-08-18
ขนาด: 95.38 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 9159d6f9792898b9fc56dcc1a26d3bccd7ea96e8

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 62 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.7.224073 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-07-13

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

95.38 MB
14-08-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.6.223785
อัพเดทเมื่อ: 29-06-18
ขนาด: 95.48 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 9cc6a2a5cd1a751dd83a0a347ba3dee551160ae0

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.6.223785 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-07-20

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

95.48 MB
29-06-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.6.223486
อัพเดทเมื่อ: 21-06-18
ขนาด: 95.40 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: b4d9fbcffaec503100f66f5555a13b09c4b03e40

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 56 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.6.223486 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-07-05

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

95.40 MB
21-06-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.6.223173
อัพเดทเมื่อ: 15-06-18
ขนาด: 95.03 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 6dfd90d92c5d994153d47f09e38ba006a3cd4ce1

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 58 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.6.223173 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-01-08

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

95.03 MB
15-06-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.5.222526
อัพเดทเมื่อ: 15-06-18
ขนาด: 94.85 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: a325ac36e11597c3ecf0b5ec2879944b62f18874

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.5.222526 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-19

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

94.85 MB
15-06-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.5.222487
อัพเดทเมื่อ: 25-05-18
ขนาด: 93.74 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: bb83dd7be15eb082252f64c4bb99edbbba85717d

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.5.222487 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-08

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

93.74 MB
25-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.5.221977
อัพเดทเมื่อ: 25-05-18
ขนาด: 93.60 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 9cf64e4951a7b1880a54966ac42e486489dc54f2

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.5.221977 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-08

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

93.60 MB
25-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.5.221736
อัพเดทเมื่อ: 25-05-18
ขนาด: 94.50 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 4fa9d28c0e462b30e82def97d37187c0cdc8c362

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.5.221736 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-08

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

94.50 MB
25-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.4.221500
อัพเดทเมื่อ: 25-05-18
ขนาด: 94.42 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 95fbbbf8e336cffc4ccc28dcd9c38152bf867b2b

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
94.42 MB
25-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.4.221147
อัพเดทเมื่อ: 25-05-18
ขนาด: 94.29 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 93f4bf1ebc4e490562667b95a8ac5c985f557e87

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.4.221147 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-08

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

94.29 MB
25-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.3.220223
อัพเดทเมื่อ: 25-05-18
ขนาด: 90.03 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 0244a9209294bd98b51e64bbdb3274b951b6eb62

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.3.220223 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-08

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

90.03 MB
25-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.3.220074
อัพเดทเมื่อ: 25-05-18
ขนาด: 89.57 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: cecf46fa84a6b7417a92968a35fe1e14e048ad0c

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.3.220074 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-08

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

89.57 MB
25-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.3.219909
อัพเดทเมื่อ: 25-05-18
ขนาด: 89.57 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 4587f59ea174e2a8aad1ebb4b9069b3726e3fea6

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.3.219909 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-08

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

89.57 MB
25-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.2.219128
อัพเดทเมื่อ: 25-05-18
ขนาด: 86.78 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 41e02b51a55bb6216adc0c88c26e1264a31e2039

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
86.78 MB
25-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.2.218887
อัพเดทเมื่อ: 23-02-18
ขนาด: 85.86 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 475a0f8ab95da3febee8f9f583bd835c3f15974f

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
85.86 MB
23-02-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.2.218474
อัพเดทเมื่อ: 14-02-18
ขนาด: 87.07 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 8260f3abb0e5e35fca50a990992012932016d9d3

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
87.07 MB
14-02-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.2.217606
อัพเดทเมื่อ: 26-01-18
ขนาด: 86.33 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 3c37b006744b5dad13c4249df515dff86f6972de

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
86.33 MB
26-01-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.2.217196
อัพเดทเมื่อ: 11-01-18
ขนาด: 84.90 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: ef0744bdd29d2459e5a1306a18218080381cc57f

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
84.90 MB
11-01-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.2.216972
อัพเดทเมื่อ: 11-01-18
ขนาด: 84.90 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: ef0744bdd29d2459e5a1306a18218080381cc57f

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
84.90 MB
11-01-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.2.216819
อัพเดทเมื่อ: 05-01-18
ขนาด: 84.62 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 2379855b2bc9c6674977843f412ee34fb21bd397

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
84.62 MB
05-01-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.216369
อัพเดทเมื่อ: 14-12-17
ขนาด: 86.08 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: a5ad60c045d17cc45a1be47c4e87df53ed19bcc6

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
86.08 MB
14-12-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.216064
อัพเดทเมื่อ: 07-12-17
ขนาด: 85.43 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: e98411d7573e6a504ff4a1c82328e949fbdff6b6

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
85.43 MB
07-12-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.215858
ขนาด: 80.94 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: ec58175a9e51a3bfb1ced33366a2f29857d6038d

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
80.94 MB

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.215594
ขนาด: 80.73 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 314aeffe393a5c79c96dc61373c8b5e1370d384e

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
80.73 MB

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.215396
ขนาด: 80.66 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 450439a78516bb7b83a71635be5be20aa156be9a

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
80.66 MB

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.215107
ขนาด: 80.39 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 8f652c91a6a7bee90f0d56f78dafe94e96b9b712

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
80.39 MB

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.214953
ขนาด: 72.54 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 817241830423eb562e38b3756ad25da1fd9cdfbc

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
72.54 MB

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.214565
ขนาด: 74.68 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: f141a986faf7d330225666e345de827b7041f87a

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
74.68 MB

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.214274
อัพเดทเมื่อ: 17-08-18
ขนาด: 74.67 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 51f130ebcc01aea84ca369d5d056a15b258ec6ad

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 62 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.1.214274 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-08-17

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

74.67 MB
17-08-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.0.213144
อัพเดทเมื่อ: 05-10-17
ขนาด: 78.27 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 97e0f5a1bb04abfe912c08ef8a7d8c2f62584bb0

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 62 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.0.213144 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-10-05

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

78.27 MB
05-10-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.0.212204
อัพเดทเมื่อ: 18-09-17
ขนาด: 64.74 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: c1000169a14612a6f32d6fcd750bc300ead1e552

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 62 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.0.212204 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-09-18

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

64.74 MB
18-09-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.0.211671
อัพเดทเมื่อ: 31-08-17
ขนาด: 64.30 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 1db104c78389b9be64739e5fe1ecfe33864c8b8d

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.0.211671 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-08-31

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

64.30 MB
31-08-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.0.210342
อัพเดทเมื่อ: 28-05-18
ขนาด: 60.50 MB
ลายเซ็น: 4BC93A6E7AB93DE2114877F839A83EC4608C8308
ไฟล์APK SHA1: 6705940b83c591c1e725cc79ccdaff3c9203a032

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 62 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Game of Thrones: Conquest™ 1.0.210342 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-05-28

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

60.50 MB
28-05-18