โปรโมทแอพของคุณและพร้อมให้คนมองเห็น

  • สามารถเข้าถึงรายละเอียดสถิติเกี่ยวกับแคมเปญของคุณ
  • จ่ายเมื่อมีคนโหลดแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
  • แอพลิเคชั่นของคุณจะได้รับการประเมินโดยทีมของ AndroidLista
  • สร้างหน้าของนักพัฒนาของคุณเองเพื่อที่จะรับ traffic โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!

เริ่มต้นเดี๋ยวนี้!