Plants vs. Zombies FREE APKs

ได้รับการตรวจสอบเเล้ว: ปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง

มีความปลอดภัย

ดาว์นโหลด APK

เวอร์ชั่น: 2.5.00

คะแนน
4.5 - ดีมาก
เวอร์ชั่น
2.5.00
ดาวน์โหลด
4 M
อัปเดทครั้งล่าสุดเมื่อ
12-09-2019
ตั้งอยู่ในประเทศ
เวอร์ชั่น APKs ทั้งหมด
18


Plants vs. Zombies FREE APKs เวอร์ชั่นก่อนหน้า

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.5.00
อัพเดทเมื่อ: 12-09-19
ขนาด: 94.44 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 8D52297AD085E7097FE82404EB68CF5DA6869D2F

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 58 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 2.5.00 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-08-27

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

94.44 MB
12-09-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.4.60
อัพเดทเมื่อ: 12-07-19
ขนาด: 83.93 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 5C148E71E708A02CBB2BEEF17CD304AC677E2CB3

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 58 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 2.4.60 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-07-09

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

83.93 MB
12-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.4.40
อัพเดทเมื่อ: 22-07-19
ขนาด: 83.93 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 51F0599F6B5C4222315CFA0BCD30D13F61965662

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 2.4.40 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

83.93 MB
22-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.4.30
อัพเดทเมื่อ: 12-07-19
ขนาด: 83.93 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 2205B5EEB2C3F56BB2BAAEB174BBC7BACBCBAADA

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 2.4.30 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

83.93 MB
12-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.4.00
อัพเดทเมื่อ: 12-05-19
ขนาด: 83.66 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 5DECE425B18CD716788B78D9E79EE8CAEF962329

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 62 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 2.4.00 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-05-07

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

83.66 MB
12-05-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.3.30
อัพเดทเมื่อ: 06-09-18
ขนาด: 65.01 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: f6f88ba32b1ba09258564d14478542a5b85398f2

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 2.3.30 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-01-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

65.01 MB
06-09-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.3.10
อัพเดทเมื่อ: 22-07-19
ขนาด: 69.85 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 9BB64ABD86A53E7C04DC00E99D87F1F33AFFABDD

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 2.3.10 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-07-04

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

69.85 MB
22-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.2.00
อัพเดทเมื่อ: 11-04-18
ขนาด: 69.02 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: af97e9119441df22e82553b71df967f721e83002

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
69.02 MB
11-04-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.1.00
อัพเดทเมื่อ: 20-12-17
ขนาด: 65.23 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: e37d95c8c8ee1dfcca58e8ea36d46c6645ce32b8

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
65.23 MB
20-12-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 2.0.10
ขนาด: 65.19 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 9a8296198680b76bba97e24f591062f0f855c035

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
65.19 MB

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.62
อัพเดทเมื่อ: 11-01-17
ขนาด: 9.89 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 7f372702bcdfd7223c27aa24b7e82aa08acdc524

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 56 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 1.1.62 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-01-11

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

9.89 MB
11-01-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.60
อัพเดทเมื่อ: 27-07-16
ขนาด: 9.05 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 10cf7a1f1563548df3d6914741903bd819547d28

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 55 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 1.1.60 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-07-27

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

9.05 MB
27-07-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.49
อัพเดทเมื่อ: 18-05-16
ขนาด: 9.30 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 37f3d8732bc041ce956abb29d4dd4b635318a337

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 56 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 1.1.49 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-05-18

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

9.30 MB
18-05-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.44
อัพเดทเมื่อ: 02-06-16
ขนาด: 9.13 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 34ddeac7cf4881744a8cfcf68149d4e90969a673

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 1.1.44 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-06-02

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

9.13 MB
02-06-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.16
อัพเดทเมื่อ: 22-05-16
ขนาด: 12.07 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 0bcf6ccd7a955ae631c21a0378ad52d0e67997a3

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 1.1.16 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-05-22

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

12.07 MB
22-05-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.6
อัพเดทเมื่อ: 06-05-16
ขนาด: 8.47 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: e1e9d639bea5ebb7445d8d394cafad2f3ac2a6bd

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 55 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 1.1.6 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-05-06

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

8.47 MB
06-05-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.5
อัพเดทเมื่อ: 30-04-16
ขนาด: 8.47 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 9ae17192b101bf6a39caa9fe6481710920eb4273

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 1.1.5 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-04-30

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

8.47 MB
30-04-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.1.2
อัพเดทเมื่อ: 30-04-16
ขนาด: 7.92 MB
ลายเซ็น: 12F198C1384505B5B266012E3DF0DCC225E9CB43
ไฟล์APK SHA1: 137cd93477028a0aee165a1e0127485deffebde1

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 56 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Plants vs. Zombies FREE 1.1.2 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-04-30

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

7.92 MB
30-04-16