Robbery Bob APKs

ได้รับการตรวจสอบเเล้ว: ปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง

มีความปลอดภัย

ดาว์นโหลด APK

เวอร์ชั่น: 1.18

คะแนน
4.4 - ดี
เวอร์ชั่น
1.18.18
ดาวน์โหลด
846 K
อัปเดทครั้งล่าสุดเมื่อ
26-08-2019
ตั้งอยู่ในประเทศ
เวอร์ชั่น APKs ทั้งหมด
20


Robbery Bob APKs เวอร์ชั่นก่อนหน้า

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.18
อัพเดทเมื่อ: 07-06-18
ขนาด: 44.20 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: 2ffce37e6e7526510f7b77bacf4c623e419f5ef9

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.18 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-13

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

44.20 MB
07-06-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.18.18
อัพเดทเมื่อ: 03-09-19
ขนาด: 41.61 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: 0F019DC872536DDB9024932183EE00C2D16AC4B9

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 58 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.18.18 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-09-03

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

41.61 MB
03-09-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.18.16
อัพเดทเมื่อ: 03-08-19
ขนาด: 41.54 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: DCE163098ACA748E26EBEF7EF15A18D3F553BE51

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.18.16 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-08-03

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

41.54 MB
03-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.18.15
อัพเดทเมื่อ: 03-06-19
ขนาด: 41.21 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: C5DDFF71A109E913C21EF198B088FA0736F5097F

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.18.15 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-05-29

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

41.21 MB
03-06-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.18.14
อัพเดทเมื่อ: 05-04-19
ขนาด: 41.18 MB
ลายเซ็น:
ไฟล์APK SHA1: C681C79B83834BC2980CEE1BF591D2B04218655B

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 58 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.18.14 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-04-05

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

41.18 MB
05-04-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.18.13
ขนาด: 40.68 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: 00EB1159C33C27E5FE14635FD7A9BCFA49C3F54F

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
40.68 MB

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.18.12
ขนาด: 40.95 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: B608D6A4FD4460EF4137DA3DACBD3C1C22B2901A

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
40.95 MB

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.18.11
อัพเดทเมื่อ: 03-08-19
ขนาด: 41.00 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: D5242A11A841566D49838AFA14452639613FF675

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 54 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.18.11 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-05-23

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

41.00 MB
03-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.18.10
อัพเดทเมื่อ: 03-08-19
ขนาด: 44.85 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: 80986D190A55C1C006F66C6A21C8C701FB37BF45

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.18.10 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-08-03

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

44.85 MB
03-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.18.9
อัพเดทเมื่อ: 03-08-19
ขนาด: 43.90 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: AB25B01FAEE288954490D64BB6D662C12330AF75

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 58 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.18.9 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-05-31

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

43.90 MB
03-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.18.2
อัพเดทเมื่อ: 30-06-18
ขนาด: 43.05 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: bca3342ec95876b0ac0f4a755e4810a82389f88a

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.18.2 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-07-05

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

43.05 MB
30-06-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.17
อัพเดทเมื่อ: 08-05-18
ขนาด: 47.73 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: 440a79c70e095c44bbb0dfd512b847f1a4bf2e41

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
47.73 MB
08-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.16
อัพเดทเมื่อ: 23-09-18
ขนาด: 67.78 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: 79095720a3e368caf1e1d0d5057ac55b041c60f0

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.16 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-09-23

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

67.78 MB
23-09-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.15
อัพเดทเมื่อ: 04-07-17
ขนาด: 55.45 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: ede9d5e7d6103c72e53f05af8e0abf275fefe474

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.15 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-07-04

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

55.45 MB
04-07-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.15.1
ขนาด: 68.63 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: aca2270dbf005e4de96f270739dc7954732a32e5

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
68.63 MB

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.13
อัพเดทเมื่อ: 29-09-16
ขนาด: 78.66 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: 2ec023e55c618fc7572162c29dbba4bb7bf12cb4

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 55 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.13 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-09-29

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

78.66 MB
29-09-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.12
อัพเดทเมื่อ: 28-07-16
ขนาด: 78.78 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: f493672cecd6e134fd544c206d3abc91a8fd7db1

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 55 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.12 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-07-28

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

78.78 MB
28-07-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.9.0
อัพเดทเมื่อ: 22-04-16
ขนาด: 14.49 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: c65883b5247f9cd6d12524902235e15b3a75676b

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 56 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.9.0 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-04-22

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

14.49 MB
22-04-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.8.1
อัพเดทเมื่อ: 20-04-16
ขนาด: 12.05 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: 8f4ea92c2d4ea0d41a26141333e6361c21769b61

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.8.1 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-04-20

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

12.05 MB
20-04-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 1.5.0
อัพเดทเมื่อ: 06-01-16
ขนาด: 19.41 MB
ลายเซ็น: 6EED6F0283A772DB642458A3418C96B01EF807B7
ไฟล์APK SHA1: 8ac42abceb4badccad52ed5e44320a944d303dce

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 56 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Robbery Bob 1.5.0 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-01-06

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

19.41 MB
06-01-16