THE VOICE: บนเวที - ร้องเพลง! APKs

ได้รับการตรวจสอบเเล้ว: ปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง

มีความปลอดภัย

ดาว์นโหลด APK

เวอร์ชั่น: 8.17.2

คะแนน
4.5 - ดี
เวอร์ชั่น
8.15.2
ดาวน์โหลด
589 K
อัปเดทครั้งล่าสุดเมื่อ
10-08-2022
ตั้งอยู่ในประเทศ
เวอร์ชั่น APKs ทั้งหมด
10


THE VOICE: บนเวที - ร้องเพลง! APKs เวอร์ชั่นก่อนหน้า

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 8.17.2
อัพเดทเมื่อ: 12-08-22
ขนาด: 102.71 MB
ลายเซ็น: 0F85DE44D0FEEC9D8DE235CE6A47FB4BA9B0137C
ไฟล์APK SHA1: 43C6A7B809D10AB2003264D6CDC9957DB2FA8B16

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 75 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า THE VOICE: บนเวที - ร้องเพลง! 8.17.2 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2022-08-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

102.71 MB
12-08-22

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 8.15.2
อัพเดทเมื่อ: 12-07-22
ขนาด: 196.01 MB
ลายเซ็น: 0F85DE44D0FEEC9D8DE235CE6A47FB4BA9B0137C
ไฟล์APK SHA1: D002A573B2085C2222B33DFFB89250446C5286FA

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 74 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า THE VOICE: บนเวที - ร้องเพลง! 8.15.2 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2022-07-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

196.01 MB
12-07-22

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 8.14.3
อัพเดทเมื่อ: 12-07-22
ขนาด: 91.24 MB
ลายเซ็น: 0F85DE44D0FEEC9D8DE235CE6A47FB4BA9B0137C
ไฟล์APK SHA1: 4BF5FA30ED30129C0612AA0650C7A6F56BC15B75

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 0 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า THE VOICE: บนเวที - ร้องเพลง! 8.14.3 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2022-07-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

91.24 MB
12-07-22

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 8.13.1
อัพเดทเมื่อ: 28-06-22
ขนาด: 94.11 MB
ลายเซ็น: 0F85DE44D0FEEC9D8DE235CE6A47FB4BA9B0137C
ไฟล์APK SHA1: 76B9060EF14A115806A8C980A9EDAABD9B323B89

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 0 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า THE VOICE: บนเวที - ร้องเพลง! 8.13.1 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2022-06-28

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

94.11 MB
28-06-22

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 8.12.3
อัพเดทเมื่อ: 22-06-22
ขนาด: 194.57 MB
ลายเซ็น: 0F85DE44D0FEEC9D8DE235CE6A47FB4BA9B0137C
ไฟล์APK SHA1: 54E1C961BD754AB0CD4D7F2C50956ED1400ACCC4

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 71 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า THE VOICE: บนเวที - ร้องเพลง! 8.12.3 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2022-06-22

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

194.57 MB
22-06-22

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 8.10.1
อัพเดทเมื่อ: 08-06-22
ขนาด: 194.65 MB
ลายเซ็น: 0F85DE44D0FEEC9D8DE235CE6A47FB4BA9B0137C
ไฟล์APK SHA1: 01C47071D6055E11E50B5F94BBD3F2688B4BA7CD

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 0 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า THE VOICE: บนเวที - ร้องเพลง! 8.10.1 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2022-06-08

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

194.65 MB
08-06-22

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 8.8.1
อัพเดทเมื่อ: 10-05-22
ขนาด: 193.34 MB
ลายเซ็น: 0F85DE44D0FEEC9D8DE235CE6A47FB4BA9B0137C
ไฟล์APK SHA1: 8270F9C1E3D91D0977541431DEC6CF836C787FCD

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 73 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า THE VOICE: บนเวที - ร้องเพลง! 8.8.1 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2022-05-10

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

193.34 MB
10-05-22

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 8.7.3
อัพเดทเมื่อ: 26-04-22
ขนาด: 91.43 MB
ลายเซ็น: 0F85DE44D0FEEC9D8DE235CE6A47FB4BA9B0137C
ไฟล์APK SHA1: E616F03D497D9D0DCE4A9DB2488A87C94E6B5727

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 74 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า THE VOICE: บนเวที - ร้องเพลง! 8.7.3 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2022-04-26

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

91.43 MB
26-04-22

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 8.6.2
อัพเดทเมื่อ: 21-04-22
ขนาด: 90.20 MB
ลายเซ็น: 0F85DE44D0FEEC9D8DE235CE6A47FB4BA9B0137C
ไฟล์APK SHA1: 823F51D9E537675EB44D8169791F9F5A604DF350

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 74 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า THE VOICE: บนเวที - ร้องเพลง! 8.6.2 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2022-04-21

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

90.20 MB
21-04-22

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 8.4.1
อัพเดทเมื่อ: 13-04-22
ขนาด: 88.16 MB
ลายเซ็น: 0F85DE44D0FEEC9D8DE235CE6A47FB4BA9B0137C
ไฟล์APK SHA1: 933CD22157020E95F7BEA779FAF85537855E018B

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 74 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า THE VOICE: บนเวที - ร้องเพลง! 8.4.1 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2022-04-14

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

88.16 MB
13-04-22