Groupon APKs

ได้รับการตรวจสอบเเล้ว: ปลอดภัยสำหรับการติดตั้ง

มีความปลอดภัย

ดาว์นโหลด APK

เวอร์ชั่น: 20.5.216339

คะแนน
4.6 - ดีมาก
เวอร์ชั่น
20.5.216339
ดาวน์โหลด
2 M
อัปเดทครั้งล่าสุดเมื่อ
02-04-2020
ตั้งอยู่ในประเทศ
เวอร์ชั่น APKs ทั้งหมด
78


Groupon APKs เวอร์ชั่นก่อนหน้า

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 20.5.216339
อัพเดทเมื่อ: 01-04-20
ขนาด: 38.61 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 44E4275875A65930429B1541C242C5D8EC012443

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 20.5.216339 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2020-03-31

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
20.5.216339
38.61 MB
01-04-20

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.10.190132
อัพเดทเมื่อ: 25-08-19
ขนาด: 35.86 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 8EA99304E0BC33CD608A601DD883413E000F22FF

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 55 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.10.190132 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-08-24

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.10.190132
35.86 MB
25-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.10.189792
อัพเดทเมื่อ: 25-08-19
ขนาด: 35.86 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 5CA18B43521625FD46620994F5AEC701A334873A

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 56 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.10.189792 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-07-25

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.10.189792
35.86 MB
25-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.9.189084
อัพเดทเมื่อ: 25-08-19
ขนาด: 35.38 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 523111D1A31C391B20148E6C7D010D90D474EF3B

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.9.189084 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-07-29

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.9.189084
35.38 MB
25-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.9.188881
อัพเดทเมื่อ: 25-08-19
ขนาด: 35.38 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: ACD78A0BCC348ECFFA881D853DDF315F38FBDB83

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.9.188881 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-07-10

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.9.188881
35.38 MB
25-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.8.187388
อัพเดทเมื่อ: 25-08-19
ขนาด: 35.13 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: F9E4C2FD9C0786FE5F7751ED1440DDC3071D5D69

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.8.187388 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-07-15

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.8.187388
35.13 MB
25-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.8.186800
อัพเดทเมื่อ: 25-08-19
ขนาด: 35.13 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 8842898197188A125A9B23AC0248046FC7BE1367

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.8.186800 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-13

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.8.186800
35.13 MB
25-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.8.186480
อัพเดทเมื่อ: 23-07-19
ขนาด: 35.13 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 0ACF8119DBDA0ED939289CC571C74FF5CEAF1A3C

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.8.186480 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.8.186480
35.13 MB
23-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.7.184795
อัพเดทเมื่อ: 25-07-19
ขนาด: 34.88 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 1BAFA7DCADD30B7630B156BF387D3ACA8702AF32

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.7.184795 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-05-30

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.7.184795
34.88 MB
25-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.6.183363
อัพเดทเมื่อ: 23-07-19
ขนาด: 33.97 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 8ACFD8FF39FA9FBD04A089AE3316E96EC64009CD

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.6.183363 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-25

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.6.183363
33.97 MB
23-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.5.181189
อัพเดทเมื่อ: 23-07-19
ขนาด: 34.80 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 546B2BF43C5F1E92F78A4882C2813518ECCB0EFB

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.5.181189 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-25

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.5.181189
34.80 MB
23-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.4.178775
อัพเดทเมื่อ: 23-07-19
ขนาด: 34.74 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 38FE8703B9E6C9D757C89708D12A037F1020719C

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.4.178775 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-18

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.4.178775
34.74 MB
23-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.3.177993
อัพเดทเมื่อ: 23-07-19
ขนาด: 29.27 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 0BAFD88277F4AC8D530DFB409D5737617A1AA338

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 58 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.3.177993 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-07-08

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.3.177993
29.27 MB
23-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.3.176847
อัพเดทเมื่อ: 23-07-19
ขนาด: 29.27 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: B9EC5260EF755E8809F87A03AECDA5DDB6DDC441

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 53 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.3.176847 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-04-06

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.3.176847
29.27 MB
23-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.2.175473
อัพเดทเมื่อ: 23-07-19
ขนาด: 28.00 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 5A4E6F241CDC6C0600C8D5A0E984513B2A3D52BE

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.2.175473 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-25

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.2.175473
28.00 MB
23-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.2.175109
อัพเดทเมื่อ: 23-07-19
ขนาด: 28.00 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: DB881C32D1238A398923F81841816493A4EE498C

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.2.175109 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-25

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.2.175109
28.00 MB
23-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.1.173194
อัพเดทเมื่อ: 25-07-19
ขนาด: 28.64 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: E363F0099F145FB6C4126ED27A1712325A580077

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.1.173194 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-06-25

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.1.173194
28.64 MB
25-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.1.172727
อัพเดทเมื่อ: 25-07-19
ขนาด: 28.64 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 140DA00A22EB2989ADB1DE8A5CA0B1DCCC664752

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.1.172727 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-04-06

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.1.172727
28.64 MB
25-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 19.1.172477
อัพเดทเมื่อ: 25-07-19
ขนาด: 28.64 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: C6EA440739CE8C828BFE9CBFB93EDDAC29195D3A

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 19.1.172477 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-04-06

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
19.1.172477
28.64 MB
25-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.16.170058
อัพเดทเมื่อ: 07-12-18
ขนาด: 28.26 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 3c7f38f31f5b1ecb071db58d1b5a9bb78e9d2cb1

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.16.170058 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-12-06

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.16.170058
28.26 MB
07-12-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.15.167992
อัพเดทเมื่อ: 07-12-18
ขนาด: 28.25 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: bb7c7ef0fb264166137bc5fe67dd2bfda5dfcf6c

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.15.167992 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-12-16

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.15.167992
28.25 MB
07-12-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.14.167143
อัพเดทเมื่อ: 07-12-18
ขนาด: 28.14 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 2151d42dc9b22a03612fba36aa682c0b1b70ff32

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.14.167143 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-11-02

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.14.167143
28.14 MB
07-12-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.14.166880
อัพเดทเมื่อ: 07-12-18
ขนาด: 28.13 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 236ecddb58d156f90ca97583f4d976d7b03d8c3b

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.14.166880 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-11-19

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.14.166880
28.13 MB
07-12-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.14.166252
อัพเดทเมื่อ: 07-12-18
ขนาด: 28.14 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 279ce847df6f2c35578ab9f4a3bcffa2e8999cdb

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.14.166252 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-11-19

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.14.166252
28.14 MB
07-12-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.13.164495
อัพเดทเมื่อ: 07-12-18
ขนาด: 28.73 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: a5166fdcab58f2f2415f75c5006a2672b86439f6

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.13.164495 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-11-19

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.13.164495
28.73 MB
07-12-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.12.161333
อัพเดทเมื่อ: 07-12-18
ขนาด: 28.27 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 7e40b9db92ecaa934845ee9525311ed2ca6c5127

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.12.161333 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-09-21

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.12.161333
28.27 MB
07-12-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.12.160878
อัพเดทเมื่อ: 07-12-18
ขนาด: 28.27 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 995851e1d14a1da25d4bad1ceae3af6ee853b733

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.12.160878 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-11-19

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.12.160878
28.27 MB
07-12-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.11.158423
อัพเดทเมื่อ: 07-12-18
ขนาด: 28.43 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: d5bf689b5c3aa27c1f0e35149eb424db49a1b9a7

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.11.158423 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-08-16

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.11.158423
28.43 MB
07-12-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.10.157574
อัพเดทเมื่อ: 09-08-18
ขนาด: 29.00 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 900d6ed7bdb841a482e30b078fc4533c9255b1ed

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.10.157574 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-08-15

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.10.157574
29.00 MB
09-08-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.10.157066
อัพเดทเมื่อ: 03-08-18
ขนาด: 29.00 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 5e73b5b92bb003eaff1e16e52005d3490bb356e8

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 63 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.10.157066 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-08-03

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.10.157066
29.00 MB
03-08-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.10.155875
อัพเดทเมื่อ: 26-07-18
ขนาด: 29.00 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 6662e54bbf2ec4f9ffa8e7c177ef3e8aaf80ec00

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.10.155875 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-07-26

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.10.155875
29.00 MB
26-07-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.9.154317
อัพเดทเมื่อ: 12-07-18
ขนาด: 28.73 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: def8109dfcb6ce3342bc0397e3374bac060ab4ca

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.9.154317 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-07-17

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.9.154317
28.73 MB
12-07-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.9.153943
อัพเดทเมื่อ: 10-07-18
ขนาด: 28.73 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 6d30c8782f83302b6d75588d1e040d48ad79dfa6

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.9.153943 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-07-10

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.9.153943
28.73 MB
10-07-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.8.151153
อัพเดทเมื่อ: 15-06-18
ขนาด: 28.08 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 03b6e6bad64489a283561fc7bb8e7a0f439e3be5

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.8.151153 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-19

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.8.151153
28.08 MB
15-06-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.7.148948
อัพเดทเมื่อ: 31-05-18
ขนาด: 27.98 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: d43f40107103f5f0bd80b41d49db31a7627b6a06

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.7.148948 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-05

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.7.148948
27.98 MB
31-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.6.147583
อัพเดทเมื่อ: 16-05-18
ขนาด: 27.69 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 6b203f99e54ace424f56686bdd79169e1300ebef

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.6.147583 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-09

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.6.147583
27.69 MB
16-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.6.147097
อัพเดทเมื่อ: 16-05-18
ขนาด: 27.69 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 23479142e117483c89bdd4baf186ce5aea40fff0

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.6.147097 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-09

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.6.147097
27.69 MB
16-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.5.145196
อัพเดทเมื่อ: 16-05-18
ขนาด: 28.73 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 0756cefc92d17a295ef350e8323700fa6c5c5ca5

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.5.145196 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-09

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.5.145196
28.73 MB
16-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.5.143814
อัพเดทเมื่อ: 25-07-19
ขนาด: 28.73 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 6DBFB3B62358225F47A240B6505B8C27E26DBDAE

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 51 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.5.143814 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2019-05-31

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.5.143814
28.73 MB
25-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.4.141687
อัพเดทเมื่อ: 16-05-18
ขนาด: 28.77 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 442884a22ec3ea2cc006635b65db25d1bc01611f

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 18.4.141687 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-06-09

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
18.4.141687
28.77 MB
16-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.4.139335
อัพเดทเมื่อ: 16-05-18
ขนาด: 28.77 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 555550040edcff60a13937f7049ddf19dc67ca19

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
Groupon
18.4.139335
28.77 MB
16-05-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.2.133409
อัพเดทเมื่อ: 15-02-18
ขนาด: 30.87 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 8fbecb3966ef4b4c992ed0902a2d6a98ef0a8013

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
Groupon
18.2.133409
30.87 MB
15-02-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 18.1.129924
อัพเดทเมื่อ: 22-01-18
ขนาด: 30.94 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 8c58ed0b71bb79ad66c9ef7ce7a4e8693f46a930

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
Groupon
18.1.129924
30.94 MB
22-01-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.16.126839
อัพเดทเมื่อ: 05-12-17
ขนาด: 30.87 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: d7fb666550daba383a4958a4b86ccf746f068500

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
Groupon
17.16.126839
30.87 MB
05-12-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.15.123970
ขนาด: 30.67 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 1b1cb0b1b1997d154d2fdc500a53ed6644375cd2

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

 • - รายงานนี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
Groupon
17.15.123970
30.67 MB

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.14.121933
อัพเดทเมื่อ: 16-11-18
ขนาด: 30.46 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 0bcedac0cf5371dd0cb28b9cbb14c470e03b0be0

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 17.14.121933 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-11-16

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
17.14.121933
30.46 MB
16-11-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.14.120965
อัพเดทเมื่อ: 25-04-18
ขนาด: 30.46 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 1672e123e25cc8c76123df420dace4da0a067806

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 62 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 17.14.120965 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-04-25

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
17.14.120965
30.46 MB
25-04-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.12.113640
อัพเดทเมื่อ: 12-12-18
ขนาด: 29.48 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 1dee84df2267fd6800aec32a5d18cfdd3832ed74

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 17.12.113640 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-12-12

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
17.12.113640
29.48 MB
12-12-18

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.11.110513
อัพเดทเมื่อ: 22-08-17
ขนาด: 29.66 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 91d9691541bde68183b3ca9dfc4a6ec582931c8d

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 61 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 17.11.110513 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-08-22

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
17.11.110513
29.66 MB
22-08-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.10.107793
อัพเดทเมื่อ: 02-08-17
ขนาด: 35.47 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 746e30f62b49603ddfe6f874f490cba2af8d2095

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 17.10.107793 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-08-02

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
17.10.107793
35.47 MB
02-08-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.9.105086
อัพเดทเมื่อ: 06-07-17
ขนาด: 36.62 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 9d162f08d2bcae4827ba4d86a64494f9a4697099

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 17.9.105086 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-07-06

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
17.9.105086
36.62 MB
06-07-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.8.101460
อัพเดทเมื่อ: 16-06-17
ขนาด: 36.39 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: f207dc2ae93665c4445915005910bab704377421

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 58 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 17.8.101460 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-06-16

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
17.8.101460
36.39 MB
16-06-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.7.97531
อัพเดทเมื่อ: 16-05-17
ขนาด: 36.73 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 5e17aa5032e2412bdb22bed4aa229616812e8b41

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 17.7.97531 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-05-16

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
17.7.97531
36.73 MB
16-05-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.6.95507
อัพเดทเมื่อ: 28-04-17
ขนาด: 36.25 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 2056fba72a1e625e8b58c94d92cafae2dbdf0a34

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 17.6.95507 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-04-28

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
17.6.95507
36.25 MB
28-04-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.4.88843
อัพเดทเมื่อ: 14-03-17
ขนาด: 35.82 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 2c33580ef77e3a6f82c19a3abc80edbcceb45e7e

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 59 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 17.4.88843 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-03-14

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
17.4.88843
35.82 MB
14-03-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 17.2.83113
อัพเดทเมื่อ: 10-02-17
ขนาด: 34.45 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: d3a070850107f81d2fcf82a0f72bfc7d8dd5911e

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 56 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 17.2.83113 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-02-10

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
17.2.83113
34.45 MB
10-02-17

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 16.14.72987
อัพเดทเมื่อ: 22-12-16
ขนาด: 33.09 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 5bb2a84de99bff683c790d96963cdda958f63dff

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 56 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 16.14.72987 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-12-22

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
16.14.72987
33.09 MB
22-12-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 16.11.63973
อัพเดทเมื่อ: 23-10-16
ขนาด: 31.39 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 141580b107b8a42f938ade272b01df7fcd339730

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 55 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 16.11.63973 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-10-23

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
16.11.63973
31.39 MB
23-10-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 16.8.51520
อัพเดทเมื่อ: 08-07-16
ขนาด: 30.76 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 7d23eee576d163751918be0e7a0615c3ce2730fc

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 54 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 16.8.51520 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-07-08

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
16.8.51520
30.76 MB
08-07-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 16.5.5188
อัพเดทเมื่อ: 29-05-16
ขนาด: 28.17 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: ef85bdb551582cee702d55953c84cd55498c3783

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 16.5.5188 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-05-29

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
16.5.5188
28.17 MB
29-05-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.9.4588
อัพเดทเมื่อ: 21-05-16
ขนาด: 16.06 MB
ลายเซ็น:
ไฟล์APK SHA1: c0cc985c99111c49003621cbb588c3d804472011

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.9.4588 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-05-21

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.9.4588
16.06 MB
21-05-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.8.4544
อัพเดทเมื่อ: 03-05-16
ขนาด: 19.17 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: be66e1e02f999a881d89b9e08f50a550235b1164

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.8.4544 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-05-03

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.8.4544
19.17 MB
03-05-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.8.4539
อัพเดทเมื่อ: 27-05-16
ขนาด: 19.17 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 8aaa4ed552909c7a6513ba544bfca9d1397dd8bf

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 56 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.8.4539 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-05-27

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.8.4539
19.17 MB
27-05-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.7.4411
อัพเดทเมื่อ: 25-05-16
ขนาด: 18.64 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 02a21f95f1d4e2203b41c026a1192fc207bede46

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.7.4411 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-05-25

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.7.4411
18.64 MB
25-05-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.5.4248
อัพเดทเมื่อ: 21-02-16
ขนาด: 14.93 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: a1a9061048b708d6317ece86d41b30b22f45f8f8

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 55 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.5.4248 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-02-21

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.5.4248
14.93 MB
21-02-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.4.4170
อัพเดทเมื่อ: 22-02-16
ขนาด: 15.62 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 3475f935af90ba4dc90e5ee7ecda8b07ae06ea7c

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 55 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.4.4170 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-02-22

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.4.4170
15.62 MB
22-02-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.3.4105
อัพเดทเมื่อ: 13-01-16
ขนาด: 15.38 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 50649bfe83ed13263815c4580a5d20527ba0af91

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 56 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.3.4105 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-01-13

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.3.4105
15.38 MB
13-01-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.3.4096
อัพเดทเมื่อ: 21-02-16
ขนาด: 15.38 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 36c113a18905d288ba497e07d87c6ac79eeb696c

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 55 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.3.4096 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-02-21

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.3.4096
15.38 MB
21-02-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.2.4021
อัพเดทเมื่อ: 09-05-15
ขนาด: 14.47 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 565e9d7160666ccc71da974a5c5661784c7d428b

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 57 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.2.4021 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2015-05-09

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.2.4021
14.47 MB
09-05-15

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.2.4016
อัพเดทเมื่อ: 21-02-16
ขนาด: 14.47 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 36e9e5301d23179083cc6732f30e36d495e42874

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 55 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.2.4016 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2016-02-21

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.2.4016
14.47 MB
21-02-16

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.2.4015
อัพเดทเมื่อ: 25-07-19
ขนาด: 14.47 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 53A5FFE3798525E15EE55C66F1C54DB7B71D18E1

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 63 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.2.4015 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-12-18

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.2.4015
14.47 MB
25-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.2.4012
อัพเดทเมื่อ: 25-07-19
ขนาด: 14.47 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: AAE2904EB2409F73B7BD7B7C5D2530CBE82B43DF

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 63 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.2.4012 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-11-28

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.2.4012
14.47 MB
25-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.1.3882
อัพเดทเมื่อ: 25-07-19
ขนาด: 13.77 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: BFDE5346179F4694C98F25535A0D372911C5E31B

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 63 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.1.3882 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-11-27

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.1.3882
13.77 MB
25-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 15.1.3881
อัพเดทเมื่อ: 25-07-19
ขนาด: 13.77 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 68DF9CA996D428F8DE9CCA75F2A93D31F5686B2B

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 64 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 15.1.3881 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-11-27

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
15.1.3881
13.77 MB
25-07-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 7.3797
อัพเดทเมื่อ: 25-08-19
ขนาด: 14.66 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 65EBCC1368F6F76A2D3F61FA0D5616C3031742BC

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 60 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 7.3797 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2018-10-19

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
7.3797
14.66 MB
25-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 7.3787
อัพเดทเมื่อ: 25-08-19
ขนาด: 14.66 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: CBF62374321A0D169A63C98901BC8A039DD7BDFA

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 63 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 7.3787 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-11-27

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
7.3787
14.66 MB
25-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 7.3786
อัพเดทเมื่อ: 25-08-19
ขนาด: 14.66 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 8A7D4890610E5E380D36B3D08A2518FE7E40C021

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 64 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 7.3786 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-11-27

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
7.3786
14.66 MB
25-08-19

รายละเอียดความปลอดภัยของAPK

เวอร์ชั่น: 7.3784
อัพเดทเมื่อ: 25-08-19
ขนาด: 14.66 MB
ลายเซ็น: AD4AB148620D740AAD0D76563494848B9A19AD90
ไฟล์APK SHA1: 9B0DC38D51477117329D12E464C580F6AE26574F

ทำไมเราถึงยืนยันว่าAPKนั้นปลอดภัย100%?

 • - ไฟล์APKของเราทั้งหมดนั้นปลอดภัยและปราศจากไวรัสหรือแหล่งมัลแวร์ใดๆ
 • - กระบวนการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะทำโดยการเทียบลายเซ็นcryptographicของแอพว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มั่นใจว่าAPKนั้นมาจากผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ไฟล์APKทั้งหมดที่เราจัดหาให้นั้นเป็นต้นฉบับและฟรีทั้งหมด เราจะไม่นำเสนอไฟล์APKสำหรับแอพที่ต้องจ่าย

รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal

0 จาก 63 แอนตี้ไวรัสแจ้งว่า Groupon 7.3784 สงสัยว่าจะมีไวรัส
รายงานความปลอดภัยของ VirusTotal 2017-11-28

ดูรายงานฉบับเต็มใน VirusTotal

Groupon
7.3784
14.66 MB
25-08-19